oferta

Oferta

Oprogramowanie

Oferujemy program w całości poświęcony rozwiązywaniu problemów, jakie powstają przy okazji prowadzenia wielu placówek handlowych branży mięsnej, spożywczej, piekarniczej itp. Swój produkt głównie oferujemy firmom producenckim z własną siecią sklepów. Postaramy się o pełną integrację z systemem produkcyjnym.

Oczywiście program również doskonale będzie się sprawdzał w typowo handlowych sieciach, bez własnego zaplecza produkcyjnego.

Aplikacja towarzyszy operacjom handlowym od chwili wyjścia z magazynu produkcji (lub dystrybucji) do chwili sprzedaży na kasie fiskalnej. Jest zautomatyzowana w maksymalny sposób, pozwala na śledzenie poszczególnych procesów i nadzoruje ich przebieg. W rezultacie daje całkowicie hermetyczny i przejrzysty obraz całego procesu dystrybucji.

więcej szczegółów..

Usługi

Wdrożenie systemu informatycznego jest procesem złożonym i czasochłonnym. Powodzenie takiej realizacji zależy od współpracy i zaangażowania wielu osób zarówno na szczeblu kierowniczym jak i szeregowych pracowników, którzy muszą być odpowiednio zmotywowani. Aby oprogramowanie przynosiło zamierzone zyski biznesowe, musi być odpowiednio przekazane i wdrożone.

Dlatego czuwamy nad wszystkimi procesami związanymi z wdrożeniem i eksploatacją oprogramowania. Aby program przyniósł wymierne efekty ekonomiczne dla firmy postępujemy według poniższego schematu:

– skuteczne odczytanie potrzeb przedsiębiorstwa,
– propozycja odpowiednich rozwiązań,
– przygotowanie harmonogramu wdrożeń,
– wstępne szkolenia,
– etapowe wdrożenie oprogramowania, jego rozruch,
– analiza powdrożeniowa i ewentualne korekty,
– stały nadzór na sprawnym działaniem funkcjonującego systemu.

Sprzęt

Firma nasza nie zajmuje się handlem sprzętem komputerowym jako takim. Jednak, aby zapewnić odbiorcom pełniejsze bezpieczeństwo i uniknąć typowych w takich sytuacjach nieporozumień w sferze sprzęt – oprogramowanie, dostarczamy gotowe rozwiązania sprzętowo – programowe. Począwszy od serwerów, skończywszy na stacjach jednostek w sklepach. Dla sklepów i systemu Linux zdecydowanie polecamy poleasingowe komputery uznanych marek, które można kupić za niewielkie pieniądze. Zdecydowanie obniża to koszty całej inwestycji.

Technologia

Nasze oprogramowanie z zasady nie jest modułowe. Jest sprzedawane jako całość, jednak składa się z kilku wzajemnie współpracujących aplikacji. Wynika to ze złożoności problemu, różności platform systemowych i sprzętowych.

Oprogramowanie jest wykonane w technologii klient – serwer i jest oparte o serwer bazy danych SQL firmy Microsoft. Za pozytywną cechę SQL Serwera należy uznać jego wydajność. Jest serwerem bardzo efektywnie przetwarzającym dane, zapewniającym bardzo krótki czas dostępu do danych znajdujących się w bazie. Wszystkie kluczowe operacje bazodanowe są wykonywane za pomocą procedur i funkcji języka Transact-SQL, co zapewnia spójność danych i niewiarygodnie szybkie przetwarzanie, a to przenosi się na wydajność aplikacji nawet przy bardzo dużej ilości danych sięgających wielu milionów pozycji.

Platformą dla aplikacji internetowej jest środowisko Internet Information Services (IIS) firmy Microsoft. Wybór ten wynika z integracji narzędzi firmy Microsoft z serwerem MS SQL.
Aplikacja główna (JWS), działająca w siedzibie firmy, pracuje pod kontrolą systemu Windows XP lub nowszych wersji. Z uwagi na jego powszechność wybór jest automatyczny.

Stanowisko sklepowe wyposażone jest w komputery pracujące pod kontrolą systemu Linux. Zaletą tego systemu jest jego niezawodność, naturalna wielozadaniowość, możliwość łatwego zdalnego zarządzania, małe wymagania sprzętowe i cena – Linux jest darmowy. W sklepie można również zastosować system Windows, jednak przy dużej ilości placówek odradzamy takie rozwiązanie. System Linux może być całkowicie zarządzany zdalnie, jest odporny na wirusy komputerowe i można go skonfigurować tylko do zadań aplikacji. Windows jest bardziej zawodny i trudny do zabezpieczenia.

Komunikacja pomiędzy jednostkami wymaga dowolnego łącza internetowego. Jednak przy większych instalacjach polecamy łącze ze stałym adresem IP, gdyż zdecydowanie ułatwi to nadzór nad dużą ilością komputerów.

W sklepach, przy zastosowaniu systemu operacyjnego Linux, możliwe jest podłączenie wyłącznie urządzeń firmy Elzab SA.